ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
ทัวร์จีนคุณภาพ ปี 2562 เที่ยวจีนกับทีมงานมืออาชีพ

ทัวร์จีน

( 5 )
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์จีน ขายดี
TAG
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย - Follow Me Holiday
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
WE

เมษายน
10 - 13 เม.ย. / 17 - 20 เม.ย. / 24 - 27 เม.ย. /
พฤษภาคม
01 - 04 พ.ค. / 08 - 11 พ.ค. / 15 - 18 พ.ค. / 22 - 25 พ.ค. / 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. /
มิถุนายน
12 - 15 มิ.ย. / 19 - 22 มิ.ย. / 26 - 29 มิ.ย. /
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง - Follow Me Holiday
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999
8L

เมษายน
07 - 12 เม.ย. / 08 - 13 เม.ย. / 09 - 15 เม.ย. / 10 - 15 เม.ย. / 11 - 16 เม.ย. / 12 - 17 เม.ย. / 13 - 18 เม.ย. / 14 - 19 เม.ย. / 16 - 21 เม.ย. / 17 - 22 เม.ย. / 21 - 26 เม.ย. / 22 - 27 เม.ย. / 23 - 28 เม.ย. / 24 - 29 เม.ย. / 28 เม.ย. - 03 พ.ค. / 29 เม.ย. - 04 พ.ค. / 30 เม.ย. - 05 พ.ค. /
พฤษภาคม
01 - 06 พ.ค. / 05 - 10 พ.ค. / 06 - 11 พ.ค. / 07 - 12 พ.ค. / 08 - 13 พ.ค. / 12 - 17 พ.ค. / 13 - 18 พ.ค. / 14 - 19 พ.ค. / 15 - 20 พ.ค. / 19 - 24 พ.ค. / 20 - 25 พ.ค. / 21 - 26 พ.ค. / 22 - 27 พ.ค. / 26 - 31 พ.ค. / 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. / 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. /
มิถุนายน
02 - 07 มิ.ย. / 03 - 08 มิ.ย. / 04 - 09 มิ.ย. / 05 - 10 มิ.ย. / 09 - 14 มิ.ย. / 10 - 15 มิ.ย. / 11 - 16 มิ.ย. / 12 - 17 มิ.ย. / 16 - 21 มิ.ย. / 17 - 22 มิ.ย. / 18 - 23 มิ.ย. / 19 - 24 มิ.ย. / 23 - 28 มิ.ย. / 24 - 29 มิ.ย. / 25 - 30 มิ.ย. / 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. /
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า - Follow Me Holiday
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
FD

เมษายน
04 - 07 เม.ย. / 11 - 14 เม.ย. / 12 - 15 เม.ย. / 24 - 27 เม.ย. /
พฤษภาคม
01 - 04 พ.ค. / 03 - 06 พ.ค. / 08 - 11 พ.ค. /
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. /
กันยายน
18 - 21 ก.ย. /
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า - Follow Me Holiday
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
8L

เมษายน
04 - 07 เม.ย. / 07 - 12 เม.ย. / 08 - 13 เม.ย. / 10 - 15 เม.ย. / 14 - 19 เม.ย. / 17 - 22 เม.ย. / 21 - 26 เม.ย. / 22 - 27 เม.ย. / 23 - 28 เม.ย. / 24 - 29 เม.ย. / 28 เม.ย. - 04 พ.ค. / 30 เม.ย. - 05 พ.ค. /
พฤษภาคม
01 - 06 พ.ค. / 06 - 11 พ.ค. / 07 - 12 พ.ค. / 08 - 13 พ.ค. / 12 - 17 พ.ค. / 13 - 18 พ.ค. / 14 - 19 พ.ค. / 15 - 20 พ.ค. / 19 - 24 พ.ค. / 20 - 25 พ.ค. / 21 - 26 พ.ค. / 22 - 27 พ.ค. / 26 - 31 พ.ค. / 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. /
มิถุนายน
02 - 07 มิ.ย. / 03 - 08 มิ.ย. / 04 - 09 มิ.ย. / 05 มิ.ย. - 00 / 10 - 15 มิ.ย. / 11 - 16 มิ.ย. / 12 - 17 มิ.ย. / 16 - 21 มิ.ย. / 17 - 22 มิ.ย. / 18 - 23 มิ.ย. / 19 - 24 มิ.ย. / 23 - 28 มิ.ย. / 24 - 29 มิ.ย. / 25 - 30 มิ.ย. / 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. /
กรกฎาคม
28 ก.ค. - 02 มิ.ย. /
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมิงซาซาน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,900
3U

10 อันดับ ทัวร์จีน ขายดี
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com