ทัวร์ฮ่องกง ( 13 )
เซินเจิ้น - ฮ่องกง
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : เซินเจิ้น - ฮ่องกง
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,995 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
ฮ่องกง เน้นๆ!! 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : ฮ่องกง เน้นๆ!! 3 วัน 2 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,998 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
HKG01 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : HKG01 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
ฮ่องกง ฮั่นแน่!! 3 วัน ปิ้ง ปิ้ง
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : ฮ่องกง ฮั่นแน่!! 3 วัน ปิ้ง ปิ้ง
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
ฮ่องกง เสียวจังเลยย!
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : ฮ่องกง เสียวจังเลยย!
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
ฮ่องกงเพียวๆ
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : ฮ่องกงเพียวๆ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
 ฮ่องกง หนองปิง ไหว้พระ 8 วัด โดย Thai Smile
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : HKG17 ฮ่องกง หนองปิง ไหว้พระ 8 วัด
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
ฮ่องกง ภาค 1 ดิสนีย์ นอนฮ่องกง 2 คืน
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : HKG05 ฮ่องกง ดิสนีย์ นอนฮ่องกง 2 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์)
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : HKG07 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์)
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ - ไหว้พระ by Thai Smile
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : HKG09 ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์- ไหว้พระ by Thai Smile
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
ฮ่องกงไหว้พระ 5 วัด
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : ฮ่องกงไหว้พระ 5 วัด
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
HKG ภาค 2 ฮ่องกง-ดิสนีย์-นองปิง นอนฮ่องกง
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Promotion
รหัสทัวร์ : HKG06 ฮ่องกง-ดิสนีย์-กระเช้านองปิง
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
HongKong Disneyland EK Premium
เส้นทาง : ฮ่องกง ฮ่องกง Premium
รหัสทัวร์ : HongKong Disneyland EK Premium
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
20,900 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com