ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945

ทัวร์โครเอเชีย

( 2 )
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชีย ขายดี
TAG
เส้นทาง : ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : 10 วัน อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2020
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 72,900
TK

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช  แอร์ไลน์ส ****

มีนาคม – เมษายน 2563

     เริ่มต้นที่…. 72,900 บาท

ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)

เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย),

อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน

ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว

เมษายน
08 - 17 เม.ย. / 09 - 18 เม.ย. / 10 - 19 เม.ย. / 12 - 21 เม.ย. /
เส้นทาง : ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : โครเอเชีย-สโลเวเนีย-บอสเนีย 10 วัน
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 86,900
OS

10 อันดับ ทัวร์โครเอเชีย ขายดี
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com