เกาหลี - ซูวอน – โซล เลสโก ฮิตครองเมือง
 เกาหลี - ซูวอน – โซล เลสโก ฮิตครองเมือง
ทัวร์ เกาหลี เกาหลี Promotion
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ เกาหลี - ซูวอน – โซล เลสโก ฮิตครองเมือง
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
X X X
  2 เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน
X
  3 เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
X
  4 อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
X X
  5 ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลทละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน
X
  6 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน
อาหาร :   X  

3
สถานที่ : เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
อาหาร :    X

4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
อาหาร :   X  X

5
สถานที่ : ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลทละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน
อาหาร :    X

6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
เกาหลี - ซูวอน – โซล เลสโก ฮิตครองเมือง

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com