มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ เวียดนาม เวียดนาม Promotion
ราคาเริ่มต้น 11,900
รหัสทัวร์ มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
  2 ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
  3 ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
  4 ดาลัด-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
อาหาร :    

2
สถานที่ : ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
อาหาร :    

3
สถานที่ : ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
อาหาร :    

4
สถานที่ : ดาลัด-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร :    X
มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
22 - 25 พ.ย. 62
12,900
12,900
11,900
3,500
-
23 - 26 พ.ย. 62
12,900
12,900
11,900
3,500
-
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
12,900
12,900
11,900
3,500
-
30 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62
12,900
12,900
11,900
3,500
-
06 - 09 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
07 - 10 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
13 - 16 ธ.ค. 62
12,900
12,900
11,900
 
-
14 - 17 ธ.ค. 62
12,900
12,900
11,900
3,500
-
20 - 23 ธ.ค. 62
12,900
12,900
11,900
3,500
-
21 - 24 ธ.ค. 62
12,900
12,900
11,900
3,500
-
27 - 30 ธ.ค. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
28 - 31 ธ.ค. 62
15,900
15,900
14,900
3,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com