รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (มสโคว์-มูร์มันสค์) TG
รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (มสโคว์-มูร์มันสค์) TG
ทัวร์ ยุโรป ยุโรป Promotion
ราคาเริ่มต้น 68,900
รหัสทัวร์ รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (มสโคว์-มูร์มันสค์) TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มอสโคว์
X X
  2 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
  3 มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ
  4 มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
  5 มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง
  6 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – อาร์บัต - สนามบิน
X
  7 ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มอสโคว์
อาหาร : X  X  

2
สถานที่ : มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
อาหาร :    

3
สถานที่ : มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    

4
สถานที่ : มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    

5
สถานที่ : มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง
อาหาร :    

6
สถานที่ : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – อาร์บัต - สนามบิน
อาหาร :    X

7
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (มสโคว์-มูร์มันสค์) TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
25 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
68,900
68,900
68,900
15,000
-
02 - 08 ธ.ค. 62
68,900
68,900
68,900
15,000
-
04 - 10 ธ.ค. 62
70,900
70,900
68,900
15,000
-
07 - 13 ธ.ค. 62
68,900
68,900
68,900
15,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com