ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
เกาหลี ซูวอน โซล Cherry Blossom
เกาหลี ซูวอน โซล Cherry Blossom
ทัวร์
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 15,888
รหัสทัวร์ เกาหลี ซูวอน โซล Cherry Blossom
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
X X X
  2 อินชอน - อันยางอาร์ตพาร์ค - เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk
X
  3 ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – ตลาดทงแดมุน
  4 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์ช้อปปิ้งเมียงดง
X
  6 ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : อินชอน - อันยางอาร์ตพาร์ค - เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk
อาหาร : X   

3
สถานที่ : ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – ตลาดทงแดมุน
อาหาร :    

4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหาร :    X

6
สถานที่ : ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
เกาหลี ซูวอน โซล Cherry Blossom

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
01 - 06 เม.ย. 63
17,888
5,000
 
4,500
-
02 - 07 เม.ย. 63
18,888
5,000
 
4,500
-
03 - 08 เม.ย. 63
17,888
5,000
 
4,500
-
08 - 13 เม.ย. 63
17,888
5,000
 
4,500
-
09 - 14 เม.ย. 63
22,888
5,000
 
4,500
-
10 - 15 เม.ย. 63
28,888
5,000
 
4,500
-
11 - 16 เม.ย. 63
21,888
5,000
 
4,500
-
12 - 17 เม.ย. 63
21,888
5,000
 
4,500
-
13 - 18 เม.ย. 63
20,888
5,000
 
4,500
-
14 - 19 เม.ย. 63
19,888
5,000
 
4,500
-
15 - 20 เม.ย. 63
19,888
5,000
 
4,500
-
16 - 17 เม.ย. 63
19,888
5,000
 
4,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com