ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
เกาหลี โซล แทอัน FMH
เกาหลี โซล แทอัน FMH
ทัวร์
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ เกาหลี โซล แทอัน FMH
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
X
  3 เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด
  4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
X
  5 โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
อาหาร :   X  

3
สถานที่ : เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด
อาหาร :    

4
สถานที่ : หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
อาหาร :    X

5
สถานที่ : โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร :    
เกาหลี โซล แทอัน FMH

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
15 - 19 เม.ย. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
16 - 20 เม.ย. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
17 - 21 เม.ย. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
18 - 22 เม.ย. 63
19,999
 
5,999
5,000
-
19 - 21 เม.ย. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
22 - 26 เม.ย. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
23 - 27 เม.ย. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
24 - 28 เม.ย. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
25 - 29 เม.ย. 63
19,999
 
5,999
5,000
-
28 เม.ย. 63 - 25 พ.ค. 63
22,999
 
5,999
5,000
-
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
23,999
 
5,999
5,000
-
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
23,999
 
5,999
5,000
-
03 - 07 พ.ค. 63
22,999
 
5,999
5,000
-
04 - 08 พ.ค. 63
20,999
 
5,999
5,000
-
06 - 10 พ.ค. 63
21,999
 
5,999
5,000
-
08 - 12 พ.ค. 63
21,999
 
5,999
5,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com