เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน  เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
ทัวร์ ยุโรป ยุโรป Promotion
ราคาเริ่มต้น 56,999
รหัสทัวร์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า- Bronze horseman
X X
  2 ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
  3 MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
  4 MURMANSK – เซนต์ปีเตอร์
  5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM -โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน
  6 ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า- Bronze horseman
อาหาร : X  X  

2
สถานที่ : ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร :    

3
สถานที่ : MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร :    

4
สถานที่ : MURMANSK – เซนต์ปีเตอร์
อาหาร :    

5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM -โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน
อาหาร :    

6
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
23 - 28 พ.ย. 62
56,999
56,999
55,999
6,500
-
07 - 12 ธ.ค. 62
56,999
56,999
55,999
6,500
-
21 - 26 ธ.ค. 62
57,999
56,999
55,999
6,500
-
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
60,999
60,999
60,999
8,500
-
25 - 30 ม.ค. 63
60,999
60,999
60,999
8,500
-
08 - 13 ก.พ. 63
56,999
56,999
55,999
6,500
-
29 ก.พ. 63 - 25 มี.ค. 63
60,999
60,999
55,999
8,500
-
21 - 26 มี.ค. 63
56,999
56,999
55,999
6,500
-
28 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63
56,999
56,999
55,999
6,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com