แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)
แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)
ทัวร์ ยุโรป ยุโรป Promotion
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน
X X
  3 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
  4 มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ
  5 มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล
  6 มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)
  7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
  8 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน
X X
  9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน
อาหาร : X  X  

3
สถานที่ : มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
อาหาร :    

4
สถานที่ : มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ
อาหาร :    

5
สถานที่ : มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล
อาหาร :    

6
สถานที่ : มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)
อาหาร :    

7
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
อาหาร :    

8
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน
อาหาร :   X  X

9
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
04 - 12 ธ.ค. 62
72,900
72,900
68,900
12,900
-
08 - 16 ธ.ค. 62
72,900
72,900
68,900
12,900
-
25 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
77,900
77,900
73,900
12,900
-
29 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
77,900
77,900
73,900
12,900
-
08 - 16 ม.ค. 63
69,900
69,900
69,900
12,900
-
22 - 30 ม.ค. 63
69,900
69,900
69,900
12,900
-
05 - 13 ก.พ. 63
69,900
69,900
69,900
12,900
-
19 - 27 ก.พ. 63
69,900
69,900
69,900
12,900
-
11 - 19 มี.ค. 63
69,900
69,900
69,900
12,900
-
25 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63
72,900
72,900
68,900
12,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com