ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์) - Follow Me Holiday
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์) -  Follow Me Holiday
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 99,900
รหัสทัวร์ 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์) - Follow Me Holiday
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพมหานคร
X X X
  2 อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า
X
  3 ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – โซลเลอร์
  4 มาร์กเซย์ – อาร์ลส์
  5 ลา สเปเซีย
  6 โรม – วาติกัน
  7 เนเปิ้ลส์ – ซอร์เรนโต้
  8 AT SEA
  9 บาร์เซโลน่า
X
  10 กรุงเทพมหานคร
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า
อาหาร : X   

3
สถานที่ : ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – โซลเลอร์
อาหาร :    

4
สถานที่ : มาร์กเซย์ – อาร์ลส์
อาหาร :    

5
สถานที่ : ลา สเปเซีย
อาหาร :    

6
สถานที่ : โรม – วาติกัน
อาหาร :    

7
สถานที่ : เนเปิ้ลส์ – ซอร์เรนโต้
อาหาร :    

8
สถานที่ : AT SEA
อาหาร :    

9
สถานที่ : บาร์เซโลน่า
อาหาร :    X

10
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์) - Follow Me Holiday

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 18 พ.ค. 63
102,900
 
 
46,000
-
20 - 29 มิ.ย. 63
99,900
 
 
48,000
-
04 - 13 ก.ค. 63
103,900
 
 
45,000
-
25 ก.ค. 63 - 03 ส.ค. 63
103,900
 
 
45,000
-
08 - 17 ส.ค. 63
119,000
 
 
63,000
-
19 - 28 ก.ย. 63
99,900
 
 
48,000
-
10 - 19 ต.ค. 63
99,900
 
 
48,000
-
17 - 26 ต.ค. 63
99,900
 
 
48,000
-
24 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63
99,900
 
 
48,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com