ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
10 วัน อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 10D 7N
10 วัน อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 10D 7N
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 79,900
รหัสทัวร์ 10 วัน อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 10D 7N
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 มิลาน – เบอร์กาโม – เบรสเซีย – มานโตวา – เรจจิโอ เอมิเลีย
X
  3 เรจจิโอ เอมิเลีย – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมาริโน
  4 ซานมาริโน – อาเรสโซ – มอนเตอริจจิโอนิ – เซียนา
  5 เซียนา – ปิทิญาโน – โซราโน – อัสซีซี – เปรูเกีย
  6 เปรูเกีย – สเปลโล – อัสโกลีปีเชโน – เพสการา
  7 เพสการา – ลูซิรา – แมนเฟรโดเนีย – เมทารา
  8 โพเทนซ่า – เนเปิ้ล – คาแซร์ตา
X
  9 โรม – โคลอสเซียม – โรมันฟอรัม - สนามบิน
X X
  10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : มิลาน – เบอร์กาโม – เบรสเซีย – มานโตวา – เรจจิโอ เอมิเลีย
อาหาร : X   

3
สถานที่ : เรจจิโอ เอมิเลีย – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมาริโน
อาหาร :    

4
สถานที่ : ซานมาริโน – อาเรสโซ – มอนเตอริจจิโอนิ – เซียนา
อาหาร :    

5
สถานที่ : เซียนา – ปิทิญาโน – โซราโน – อัสซีซี – เปรูเกีย
อาหาร :    

6
สถานที่ : เปรูเกีย – สเปลโล – อัสโกลีปีเชโน – เพสการา
อาหาร :    

7
สถานที่ : เพสการา – ลูซิรา – แมนเฟรโดเนีย – เมทารา
อาหาร :    

8
สถานที่ : โพเทนซ่า – เนเปิ้ล – คาแซร์ตา
อาหาร :    X

9
สถานที่ : โรม – โคลอสเซียม – โรมันฟอรัม - สนามบิน
อาหาร :   X  X

10
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
10 วัน อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 10D 7N

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
12 - 21 เม.ย. 63
84,900
81,900
 
14,000
-
23 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
79,900
76,900
 
12,000
-
21 - 30 พ.ค. 63
79,900
76,900
 
12,000
-
18 - 27 มิ.ย. 63
79,900
76,900
 
12,000
-
23 ก.ค. 63 - 01 ส.ค. 63
79,900
76,900
 
12,000
-
06 - 15 ส.ค. 63
79,900
76,900
 
12,000
-
17 - 25 ก.ย. 63
79,900
76,900
 
12,000
-
08 - 17 ต.ค. 63
79,900
76,900
 
12,000
-
15 - 24 ต.ค. 63
79,900
76,900
 
12,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com