AMAZING ITALY 11 DAYS by TG 2019
AMAZING ITALY 11 DAYS by TG 2019
ทัวร์ ยุโรป ยุโรป Premium
ราคาเริ่มต้น 105,000
รหัสทัวร์ AMAZING ITALY 11 DAYS by TG 2019
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มิลาน
X X X
  2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
X
  3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
  4 ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
  5 นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
  6 เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
  7 ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - คาเซอต้า
  8 พระราชวังคาเซอต้า - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน – กรุงโรม
  9 เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
  10 โรม - สนามบิน
X X
  11 ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มิลาน
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
อาหาร : X   

3
สถานที่ : อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
อาหาร :    

4
สถานที่ : ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
อาหาร :    

5
สถานที่ : นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
อาหาร :    

6
สถานที่ : เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
อาหาร :    

7
สถานที่ : ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - คาเซอต้า
อาหาร :    

8
สถานที่ : พระราชวังคาเซอต้า - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน – กรุงโรม
อาหาร :    

9
สถานที่ : เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
อาหาร :    

10
สถานที่ : โรม - สนามบิน
อาหาร :   X  X

11
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
AMAZING ITALY 11 DAYS by TG 2019

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
04 - 14 ธ.ค. 62
105,000
94,900
84,900
17,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com