ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
Beautiful North Italy 10 Days by TG 2019
Beautiful North Italy 10 Days by TG 2019
ทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 91,000
รหัสทัวร์ Beautiful North Italy 10 Days by TG 2019
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มิลาน
X X X
  2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
X
  3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
  4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า
  5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์
  6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา
  7 โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่
  8 โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง
  9 มิลาน - สนามบิน
X X
  10 ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มิลาน
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
อาหาร : X   

3
สถานที่ : อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
อาหาร :    

4
สถานที่ : ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า
อาหาร :    

5
สถานที่ : เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์
อาหาร :    

6
สถานที่ : ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา
อาหาร :    

7
สถานที่ : โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่
อาหาร :    

8
สถานที่ : โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร :    

9
สถานที่ : มิลาน - สนามบิน
อาหาร :   X  X

10
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
Beautiful North Italy 10 Days by TG 2019

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 18 เม.ย. 63 สงกรานต์
99,000
89,000
79,000
15,000
สงกรานต์
24 เม.ย. 63 - 23 พ.ค. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
01 - 10 พ.ค. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
08 - 17 พ.ค. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
15 - 24 พ.ค. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
22 - 31 พ.ค. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
29 พ.ค. 63 - 07 มิ.ย. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
05 - 14 มิ.ย. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
12 - 21 มิ.ย. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-
19 - 28 มิ.ย. 63
90,000
81,000
72,000
15,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com