ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
EUR Italy Switzerland France 11D 8N
EUR Italy Switzerland France 11D 8N
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 109,000
รหัสทัวร์ EUR Italy Switzerland France 11D 8N
ระยะเวลา 11 วัน 8 วัน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
X X X
  2 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
X
  3 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
  4 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
  5 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน - ดูโอโม่ - ทาสซ์ - แซร์มัท
  6 ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
  7 แซร์มัท - เจนีวา - ชมน้ำพุเจ็ตเดออัว - อานซี - ลียง
  8 ลียง – นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส – หอไอเฟล -โบสถ์โนตเตรอดาม
  9 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ – เรือล่องแม่น้ำแซนน์ DINNER CRUISE
  10 ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
X X
  11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
อาหาร : X   

3
สถานที่ : เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
อาหาร :    

4
สถานที่ : ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
อาหาร :    

5
สถานที่ : เวนิส เมสเตร้ – มิลาน - ดูโอโม่ - ทาสซ์ - แซร์มัท
อาหาร :    

6
สถานที่ : ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
อาหาร :    

7
สถานที่ : แซร์มัท - เจนีวา - ชมน้ำพุเจ็ตเดออัว - อานซี - ลียง
อาหาร :    

8
สถานที่ : ลียง – นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส – หอไอเฟล -โบสถ์โนตเตรอดาม
อาหาร :    

9
สถานที่ : พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ – เรือล่องแม่น้ำแซนน์ DINNER CRUISE
อาหาร :    

10
สถานที่ : ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
อาหาร :   X  X

11
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
EUR Italy Switzerland France 11D 8N

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
05 เม.ย. 63 - 05 พ.ค. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
10 - 20 เม.ย. 63
112,000
101,000
96,000
16,000
-
18 - 28 เม.ย. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
02 - 12 พ.ค. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
09 - 19 พ.ค. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
16 - 26 พ.ค. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
23 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
30 พ.ค. 63 - 09 มิ.ย. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
06 - 26 มิ.ย. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
13 - 23 มิ.ย. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
20 - 30 มิ.ย. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-
27 มิ.ย. 63 - 07 ก.ค. 63
110,000
99,000
94,000
16,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com