ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH - HJH-XJ53-A01 HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเว่อร์
FMH - HJH-XJ53-A01 HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเว่อร์
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 26,876
รหัสทัวร์ FMH - HJH-XJ53-A01 HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเว่อร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ – โรงแรม
X X
  2 ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดง - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ
X
  3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ – ทานุกิ โคจิ
  4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ
X X
  5 สนามบินดอนเมือง
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ – โรงแรม
อาหาร : X  X  

2
สถานที่ : ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดง - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ
อาหาร :    X

3
สถานที่ : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ – ทานุกิ โคจิ
อาหาร :    

4
สถานที่ : เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ
อาหาร :   X  X

5
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
FMH - HJH-XJ53-A01 HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเว่อร์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com