ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH EUR Russia 7 Days by TG
FMH EUR Russia 7 Days by TG
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ราคาเริ่มต้น 98,000
รหัสทัวร์ FMH EUR Russia 7 Days by TG
ระยะเวลา 7 วัน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
X X X
  2 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งถนนอราบัต
  3 มอสโคว์ – สถานีไฟใต้ดิน - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  4 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
  5 วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
  6 วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
X
  7 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งถนนอราบัต
อาหาร :    

3
สถานที่ : มอสโคว์ – สถานีไฟใต้ดิน - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อาหาร :    

4
สถานที่ : ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
อาหาร :    

5
สถานที่ : วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
อาหาร :    

6
สถานที่ : วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร :    X

7
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
FMH EUR Russia 7 Days by TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
16 - 22 มี.ค. 63
98,000
88,000
78,000
16,000
-
13 - 19 เม.ย. 63
103,000
93,000
83,000
16,000
-
04 - 10 พ.ค. 63
98,000
88,000
78,000
16,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com