ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH Grand Switzerland 11 วัน 8 คืน TG
FMH Grand Switzerland 11 วัน 8 คืน TG
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 118,000
รหัสทัวร์ FMH Grand Switzerland 11 วัน 8 คืน TG
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ – ชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ – เบิร์น – โลซานน์
X
  3 มอร์เกส – เทศการดอกทิวลิป – เจนีวา – อีวัวร์ – ล่องเรือนียง - เวเว่- โลซานน์
  4 ปราสาทซิลยอง – แทซ – เซอร์แมท – เขากอร์นนาแกต
  5 อันเดอร์มัท – อินเทอร์ลาเคน – ขึ้นเขาฮาร์ทคุม
  6 ทะเลสาบเบลาซี - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน - นั่งกระเช้ากรินเดอร์วาลเฟียส
  7 ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – วิทซ์เนาส์ – เวกกีส์ - ลูเซิร์น
  8 เซนต์ มอริตส์ – ทิราโน่ – โคโม่
  9 โคโม่ – ฟอกซ์ ทาว เอ้าเลท – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – อิสระช็อปปิ้ง
  10 มิลาน - สนามบิน
X X
  11 ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ – ชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ – เบิร์น – โลซานน์
อาหาร : X   

3
สถานที่ : มอร์เกส – เทศการดอกทิวลิป – เจนีวา – อีวัวร์ – ล่องเรือนียง - เวเว่- โลซานน์
อาหาร :    

4
สถานที่ : ปราสาทซิลยอง – แทซ – เซอร์แมท – เขากอร์นนาแกต
อาหาร :    

5
สถานที่ : อันเดอร์มัท – อินเทอร์ลาเคน – ขึ้นเขาฮาร์ทคุม
อาหาร :    

6
สถานที่ : ทะเลสาบเบลาซี - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน - นั่งกระเช้ากรินเดอร์วาลเฟียส
อาหาร :    

7
สถานที่ : ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – วิทซ์เนาส์ – เวกกีส์ - ลูเซิร์น
อาหาร :    

8
สถานที่ : เซนต์ มอริตส์ – ทิราโน่ – โคโม่
อาหาร :    

9
สถานที่ : โคโม่ – ฟอกซ์ ทาว เอ้าเลท – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – อิสระช็อปปิ้ง
อาหาร :    

10
สถานที่ : มิลาน - สนามบิน
อาหาร :   X  X

11
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
FMH Grand Switzerland 11 วัน 8 คืน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
21 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63
118,000
112,000
106,000
 
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com