ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH-CTS11 HOKKAIDO SUPER SWEET 5D3N (APR)
FMH-CTS11 HOKKAIDO SUPER SWEET 5D3N (APR)
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ FMH-CTS11 HOKKAIDO SUPER SWEET 5D3N (APR)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
X X X
  2 สนามบินชิโตเสะ– ทะเลสาบโทยะ – KIRORO สกีรีสอร์ท – อิออนมอล์
X X
  3 คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม -ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท
X
  4 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย -ย่านเก่า ทานุกิโคจิ- NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER
X X
  5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินชิโตเสะ– ทะเลสาบโทยะ – KIRORO สกีรีสอร์ท – อิออนมอล์
อาหาร : X   X

3
สถานที่ : คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม -ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท
อาหาร :    X

4
สถานที่ : ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย -ย่านเก่า ทานุกิโคจิ- NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER
อาหาร :   X  X

5
สถานที่ : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
อาหาร :   X  X
FMH-CTS11 HOKKAIDO SUPER SWEET 5D3N (APR)

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
08 - 12 เม.ย. 63
30,999
30,999
30,999
7,500
-
12 - 16 เม.ย. 63
37,999
37,999
37,999
7,500
-
19 - 23 เม.ย. 63
29,999
29,999
29,999
29,999
-
22 - 26 เม.ย. 63
29,999
29,999
29,999
7,500
-
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
30,999
30,999
30,999
7,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com