ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH-NRT21 TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N (MAR-APR)
FMH-NRT21 TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N (MAR-APR)
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 22,999
รหัสทัวร์ FMH-NRT21 TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N (MAR-APR)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
  2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดนาริตะ – โอชิโน๊ะฮัคไค – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
X
  3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ– ช็อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ
X
  4 ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ- อิออนมอล์นาริตะ
X X
  5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดนาริตะ – โอชิโน๊ะฮัคไค – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
อาหาร : X   

3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ– ช็อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ
อาหาร :    X

4
สถานที่ : ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ- อิออนมอล์นาริตะ
อาหาร :   X  X

5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร :   X  X
FMH-NRT21 TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N (MAR-APR)

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
04 - 08 เม.ย. 63
29,999
29,999
29,999
7,500
-
05 - 09 เม.ย. 63
27,999
27,999
27,999
7,500
-
06 - 10 เม.ย. 63
27,999
27,999
27,999
7,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com