ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH-PJP56-SL PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4D3N
FMH-PJP56-SL PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4D3N
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ FMH-PJP56-SL PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4D3N
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – NABANA NO SATO
X X X
  2 ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก - เมืองเก่าทาคายาม่า - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต้
X
  3 วัดเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า - สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า - หมู่บ้านชิระคาวาโกะ อิออนมอลล์ กิฟุ
X
  4 ศาลเจ้าโอสึคันนอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – NABANA NO SATO
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก - เมืองเก่าทาคายาม่า - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต้
อาหาร :    X

3
สถานที่ : วัดเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า - สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า - หมู่บ้านชิระคาวาโกะ อิออนมอลล์ กิฟุ
อาหาร :    X

4
สถานที่ : ศาลเจ้าโอสึคันนอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
อาหาร :    X
FMH-PJP56-SL PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4D3N

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 12 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-
10 - 13 เม.ย. 63
29,999
 
 
8,900
-
12 - 15 เม.ย. 63
29,999
 
 
8,900
-
13 - 16 เม.ย. 63
29,999
 
 
8,900
-
16 - 19 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-
17 - 20 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-
19 - 22 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-
20 - 23 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-
23 - 26 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-
24 - 27 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-
26 - 29 เม.ย. 63
24,999
 
 
8,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com