ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH-XJ153-Tokyo Fuji Fukushima 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส
FMH-XJ153-Tokyo Fuji Fukushima 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 25,888
รหัสทัวร์ FMH-XJ153-Tokyo Fuji Fukushima 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
X X
  2 สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
X X
  3 เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู
X
  4 ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
X X
  5 สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  

2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
อาหาร : X   X

3
สถานที่ : เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู
อาหาร :   X  

4
สถานที่ : ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
อาหาร :   X  X

5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
อาหาร :   X  X
FMH-XJ153-Tokyo Fuji Fukushima 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
16 - 20 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
17 - 21 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
18 - 22 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
19 - 23 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
20 - 24 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
21 - 25 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
22 - 26 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
24 - 28 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
25 - 29 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-
26 - 30 เม.ย. 63
25,888
 
 
7,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com