ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH-ZNG012 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ซูโม่ซากุระดูโอ้
FMH-ZNG012 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ซูโม่ซากุระดูโอ้
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ราคาเริ่มต้น 25,999
รหัสทัวร์ FMH-ZNG012 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ซูโม่ซากุระดูโอ้
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
X X
  3 ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
X
  4 เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
X
  5 ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
X X
  6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
อาหาร : X   X

3
สถานที่ : ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
อาหาร :    X

4
สถานที่ : เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
อาหาร :    X

5
สถานที่ : ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
อาหาร :   X  X

6
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
FMH-ZNG012 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ซูโม่ซากุระดูโอ้

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
01 - 06 เม.ย. 63
29,999
 
 
8,000
-
03 - 08 เม.ย. 63
31,999
 
 
8,000
-
04 - 09 เม.ย. 63
31,999
 
 
8,000
-
12 - 17 เม.ย. 63
37,999
 
 
8,000
-
13 - 18 เม.ย. 63
35,999
 
 
8,000
-
15 - 20 เม.ย. 63
27,999
 
 
8,000
-
17 - 22 เม.ย. 63
27,999
 
 
8,000
-
18 - 23 เม.ย. 63
27,999
 
 
8,000
-
22 - 27 เม.ย. 63
27,999
 
 
8,000
-
24 - 29 เม.ย. 63
27,999
 
 
8,000
-
25 - 30 เม.ย. 63
27,999
 
 
8,000
-
26 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63
27,999
 
 
8,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com