ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH-ZNRT30 ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว สปาร์คซากุระแรก
FMH-ZNRT30 ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว สปาร์คซากุระแรก
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ FMH-ZNRT30 ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว สปาร์คซากุระแรก
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 นาริตะ- กระเช้าคาจิ คาจิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
  3 ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
X
  4 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
X X
  5 กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : นาริตะ- กระเช้าคาจิ คาจิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
อาหาร :    

3
สถานที่ : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
อาหาร :    X

4
สถานที่ : ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
อาหาร :   X  X

5
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
FMH-ZNRT30 ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว สปาร์คซากุระแรก

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
23,999
 
 
8,000
-
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
23,999
 
 
8,000
-
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
23,999
 
 
8,000
-
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
01 - 05 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
02 - 06 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
03 - 07 มี.ค. 63
23,999
 
 
8,000
-
04 - 08 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
05 - 09 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
06 - 10 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
07 - 11 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
08 - 12 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
09 - 13 มี.ค. 63
24,999
 
 
8,000
-
10 - 14 มี.ค. 63
19,999
 
 
8,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com