ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
NORTH ITALY อิตาลีเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน TG
NORTH ITALY อิตาลีเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน TG
ทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 87,900
รหัสทัวร์ NORTH ITALY อิตาลีเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา -อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน – ชมเมือง
X
  3 โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ -ทะเลสาบเบรียส เวอร์เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
  4 คอร์ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้
  5 เวนิส – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano - ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล
  6 ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่ - เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย
  7 ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว
  8 เจนัว – Serravalle Designer Outlet – มิลาน ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม
  9 มิลาน – สนามบิน – เดินทางกลับ
X X
  10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา -อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน – ชมเมือง
อาหาร : X   

3
สถานที่ : โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ -ทะเลสาบเบรียส เวอร์เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
อาหาร :    

4
สถานที่ : คอร์ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้
อาหาร :    

5
สถานที่ : เวนิส – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano - ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล
อาหาร :    

6
สถานที่ : ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่ - เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย
อาหาร :    

7
สถานที่ : ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว
อาหาร :    

8
สถานที่ : เจนัว – Serravalle Designer Outlet – มิลาน ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม
อาหาร :    

9
สถานที่ : มิลาน – สนามบิน – เดินทางกลับ
อาหาร :   X  X

10
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
NORTH ITALY อิตาลีเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
08 - 17 เม.ย. 63 สงกรานต์
97,900
93,900
93,900
19,900
สงกรานต์
12 - 21 เม.ย. 63 สงกรานต์
97,900
93,900
93,900
19,900
สงกรานต์
29 เม.ย. 63 - 08 พ.ค. 63
92,900
88,900
88,900
19,900
-
15 - 24 พ.ค. 63
89,900
85,900
85,900
19,900
-
29 พ.ค. 63 - 07 มิ.ย. 63
89,900
85,900
85,900
19,900
-
19 - 28 มิ.ย. 63
95,900
91,900
91,900
19,900
-
01 - 10 ก.ค. 63
95,900
91,900
91,900
19,900
-
24 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
95,900
91,900
91,900
19,900
-
09 - 18 ส.ค. 63
95,900
91,900
91,900
19,900
-
18 - 27 ก.ย. 63
92,900
88,900
88,900
19,900
-
04 - 13 ต.ค. 63
92,900
88,900
88,900
19,900
-
21 - 30 ต.ค. 63
92,900
88,900
88,900
19,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com