ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
TG1211M แกรนด์อิตาลี 11 วัน TG [MXP-FCO] JAN-OCT 2020
TG1211M แกรนด์อิตาลี 11 วัน TG [MXP-FCO] JAN-OCT 2020
ทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 111,900
รหัสทัวร์ TG1211M แกรนด์อิตาลี 11 วัน TG [MXP-FCO] JAN-OCT 2020
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน - ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้
X
  3 เวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค(รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) – ลา สเปเซีย
  4 ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – นั่งรถไฟชมเมือง - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เมืองปิซ่า
  5 หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท
  6 ฟลอเรนซ์ – เนินเขาไมเคิล แองเจโร – สเต๊กเนื้อฟิออเรนติน่า - ชิมไวน์เคียนติ – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองเนเปิ้ล
  7 เนเปิ้ล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถ้ำบลูก๊อตโต้) - นั่งรถรางสู่เมืองเก่า– พักบนเกาะคาปรี
  8 เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอี – โรม
  9 โรม – กรุงวาติกัน – เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน(คิวกรุ๊ป) - (Sistine Chapel) - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน
  10 โรม - สนามบิน
X X
  11 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน - ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้
อาหาร : X   

3
สถานที่ : เวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค(รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) – ลา สเปเซีย
อาหาร :    

4
สถานที่ : ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – นั่งรถไฟชมเมือง - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เมืองปิซ่า
อาหาร :    

5
สถานที่ : หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท
อาหาร :    

6
สถานที่ : ฟลอเรนซ์ – เนินเขาไมเคิล แองเจโร – สเต๊กเนื้อฟิออเรนติน่า - ชิมไวน์เคียนติ – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองเนเปิ้ล
อาหาร :    

7
สถานที่ : เนเปิ้ล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถ้ำบลูก๊อตโต้) - นั่งรถรางสู่เมืองเก่า– พักบนเกาะคาปรี
อาหาร :    

8
สถานที่ : เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอี – โรม
อาหาร :    

9
สถานที่ : โรม – กรุงวาติกัน – เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน(คิวกรุ๊ป) - (Sistine Chapel) - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน
อาหาร :    

10
สถานที่ : โรม - สนามบิน
อาหาร :   X  X

11
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
TG1211M แกรนด์อิตาลี 11 วัน TG [MXP-FCO] JAN-OCT 2020

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 19 เม.ย. 63
116,900
111,900
111,900
25,900
-
12 - 22 เม.ย. 63
121,900
116,900
116,900
25,900
-
29 เม.ย. 63 - 09 พ.ค. 63
112,900
107,900
107,900
25,900
-
22 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
112,900
107,900
107,900
25,900
-
19 - 29 มิ.ย. 63
112,900
107,900
107,900
25,900
-
01 - 11 ก.ค. 63
119,900
114,900
114,900
27,900
-
07 - 17 ส.ค. 63
119,900
114,900
114,900
27,900
-
18 - 28 ก.ย. 63
112,900
107,900
107,900
25,900
-
03 - 13 ต.ค. 63
112,900
107,900
107,900
25,900
-
16 - 26 ต.ค. 63
112,900
107,900
107,900
25,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com