โปรแกรมทัวร์แนะนำ
10 วัน อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2020
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Premium
รหัสทัวร์ : 10 วัน อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2020
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
72,900 บาท
มีนาคม 2563 20-29 /
เมษายน 2563 08-17 / 09-18 / 10-19 / 12-21 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
8 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก Germany Czech Austria
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : 8 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก Germany Czech Austria
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
63,900 บาท
มีนาคม 2563 14-21 /
เมษายน 2563 09-16 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
10 วัน อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : 10 วัน อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900 บาท
ธันวาคม 2562 29 ธ.ค.-07 ม.ค. /
มกราคม 2563 26 ม.ค.-04 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563 13-22 /
มีนาคม 2563 12-21 / 19-28 /
เมษายน 2563 07-16 / 12-21 / 23 เม.ย.-02 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
TG1211M แกรนด์อิตาลี 11 วัน TG [MXP-FCO] JAN-OCT 2020
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Premium
รหัสทัวร์ : TG1211M แกรนด์อิตาลี 11 วัน TG [MXP-FCO] JAN-OCT 2020
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
111,900 บาท
มกราคม 2563 15-25 /
กุมภาพันธ์ 2563 12-22 /
มีนาคม 2563 18-28 /
เมษายน 2563 09-19 / 12-22 / 29 เม.ย.-09 พ.ค. /
พฤษภาคม 2563 22 พ.ค.-01 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563 19-29 /
กรกฎาคม 2563 01-11 /
สิงหาคม 2563 07-17 /
กันยายน 2563 18-28 /
ตุลาคม 2563 03-13 / 16-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
TG1110M แกดรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG (MXP-ZRH) 2020
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Premium
รหัสทัวร์ : TG1110M แกดรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG (MXP-ZRH) 2020
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
117,900 บาท
มกราคม 2563 26 ม.ค.-04 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563 07-16 /
มีนาคม 2563 20-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
Talk about East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย[TG]
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : Talk about East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย[TG]
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
53,900 บาท
ธันวาคม 2562 21-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
AMAZING ITALY 11 DAYS by TG 2019
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Premium
รหัสทัวร์ : AMAZING ITALY 11 DAYS by TG 2019
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
105,000 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
Beautiful North Italy 10 Days by TG 2019
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Premium
รหัสทัวร์ : Beautiful North Italy 10 Days by TG 2019
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,000 บาท
มกราคม 2563 17-26 / 24 ม.ค.-02 ก.พ. / 31 ม.ค.-09 ก.พ. /
กุมภาพันธ์ 2563 07-16 / 14-23 / 21 ก.พ.-01 มี.ค. / 28 ก.พ.-08 มี.ค. /
มีนาคม 2563 06-15 / 13-22 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
SS07 เจาะลึกฝรั่งเศส FRANCE 7 วัน TG
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : SS07 เจาะลึกฝรั่งเศส FRANCE 7 วัน TG
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,000 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
SS09 Swiss 8 Days  สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งรัก
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : SS09 Swiss 8 Days สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งรัก
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
95,000 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน  เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,999 บาท
ธันวาคม 2562 21-26 / 28 ธ.ค.-02 ม.ค. /
มกราคม 2563 25-30 /
กุมภาพันธ์ 2563 08-13 /
มีนาคม 2563 21-26 / 28 มี.ค.-02 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน  เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
56,999 บาท
ธันวาคม 2562 21-26 / 28 ธ.ค.-02 ม.ค. /
มกราคม 2563 25-30 /
กุมภาพันธ์ 2563 08-13 / 29 ก.พ.-25 มี.ค. /
มีนาคม 2563 21-26 / 28 มี.ค.-02 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (มสโคว์-มูร์มันสค์) TG
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (มสโคว์-มูร์มันสค์) TG
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
68,900 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)
เส้นทาง : ยุโรป ยุโรป Promotion
รหัสทัวร์ : แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
ธันวาคม 2562 25 ธ.ค.-02 ม.ค. / 29 ธ.ค.-06 ม.ค. /
มกราคม 2563 08-16 / 22-30 /
กุมภาพันธ์ 2563 05-13 / 19-27 /
มีนาคม 2563 11-19 / 25 มี.ค.-02 เม.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
OSAKA KANAZAWA TOTTORI อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : OSAKA KANAZAWA TOTTORI อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
XJ125 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : XJ125 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,888 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
18,888 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,888 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
 เกาหลี - ซูวอน – โซล เลสโก ฮิตครองเมือง
เส้นทาง : เกาหลี เกาหลี Promotion
รหัสทัวร์ : เกาหลี - ซูวอน – โซล เลสโก ฮิตครองเมือง
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
NRT09 TG TOKYO NIKKO LUXURY 5D3N (OCT-DEC)
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : NRT09 TG TOKYO NIKKO LUXURY 5D3N (OCT-DEC)
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,900 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
XJ122 - Hokkaido Hakodate 6D4N พาออกเดท
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : XJ122 - Hokkaido Hakodate 6D4N พาออกเดท
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
ธันวาคม 2562 11-16 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19 ธ.ค.-12 ก.พ. / 20-25 / 21-26 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-31 / 29 ธ.ค.-03 ม.ค. bus1/ bus2 42,888 / 30 ธ.ค.-04 ม.ค. bus1/ bus2 42,888 / 31 ธ.ค.-05 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE NEW YEAR 2020
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE NEW YEAR 2020
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,999 บาท
ธันวาคม 2562 30 ธ.ค.-03 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
PRI Sendai-Nikko-Tokyo TG 6D3N
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : PRI Sendai-Nikko-Tokyo TG 6D3N
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
34,999 บาท
ธันวาคม 2562 12-17 / 19-24 /
มกราคม 2563 09-14 / 18-23 / 21-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR เดินทาง 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR เดินทาง 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
ธันวาคม 2562 28 ธ.ค.-02 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
PRO TOKYO NIKKO AUTUMN OCT-DEC 19
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
รหัสทัวร์ : PRO TOKYO NIKKO AUTUMN OCT-DEC 19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
HAN05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N) (AUG-DEC)
เส้นทาง : เวียดนาม เวียดนาม Promotion
รหัสทัวร์ : HAN05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N) (AUG-DEC)
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
ธันวาคม 2562 25-28 / 30 ธ.ค.-02 ม.ค. / 31 ธ.ค.-03 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
มหัศจรรย์ ฟานซีปัน ซาปา แอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : เวียดนาม เวียดนาม Promotion
รหัสทัวร์ : มหัศจรรย์ ฟานซีปัน ซาปา แอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
ธันวาคม 2562 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 29 ธ.ค.-01 ม.ค. / 30 ธ.ค.-02 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : เวียดนาม เวียดนาม Promotion
รหัสทัวร์ : มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
ธันวาคม 2562 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
VN10 NhaTrang มหัศจรรย์ DALAT 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : เวียดนาม เวียดนาม Promotion
รหัสทัวร์ : VN10 NhaTrang มหัศจรรย์ DALAT 4 วัน 3 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน TG
เส้นทาง : เวียดนาม เวียดนาม Promotion
รหัสทัวร์ : เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน TG
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
ธันวาคม 2562 12-15 / 19-22 / 31 ธ.ค.-03 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-408-6777
กรุ๊ปอิสระแนะนำ
YOUTUBE CHANNEL : FOLLOW ME HOLIDAY
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com